Zásady ochrany osobních údajů xathlo.com

platné od

Definice pojmů
Provozovatel
provozovatel aplikace xathlo.com je Patrik Pompe, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČO:75329093
Uživatel
fyzická osoba, která si v aplikaci xathlo.com vytvořila uživatelský účet. Uživatelem může být pouze osoba starší 16 let. Správcem osobních údajů souvisejících s uživatelským účtěm je ve smyslu nařízení GDPR Provozovatel.
Pořadatel
je Uživatel aplikace xathlo.com, který má s provozovatelem uzavřeným zvláštní smluvní vztah a aplikaci xathlo.com používá při organizaci závodů nebo podobných sportovních akcí
Závodník
fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují v rámci konkrétního závodu organizovaného Pořadatelem. Správcem osobních údajů závodníka je ve smyslu nařízení GDPR vždy Pořadatel závodu. Provozovatel je ve v tomto smyslu zpracovatelem dat.
Jak získat přístup k vašim osobním údajům a jak je spravovat?

obracejte se na email hello@xathlo.com. Pokud nejsou požadovaná data spojena s uživatelským účtem, vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.